Här finns aktuella ljudfiler att lyssna på och öva till:

ÄUMK - Övningsmateriel

 

 
 

Träningsmateriel för virveltrumma från Fredrik Eidenskog:

Teknik
Mellanmarsch 1
Mellanmarsch 2
Mellanmarsch 3